คุณค่าของคน วัดจากพฤติกรรม 5 อย่าง

คุณค่าของคน วัดจากพฤติกรรม 5 อย่าง

1.รักษ์สัจจะ

2.ประพฤติในทำนองครองธรรม

3.รักษ์สันติ

4.ความรัก มีเมตตา

5.อหิงสา ปฏิเสธความรุนแรง

คุณค่าของมนุษย์โดยธรรมชาติทั้งห้านี้จะพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดี

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0

1 ความเห็น

 
3 ส

ใช่

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0